Kanpo Web Erabiltzaileak

Kanpo web erabiltzaile berri bat sortzeko lehen pausua SFTP erabiltzaile mugatu berri bat sortzea da. Adibide honetan webuser erabiltzaile izena erabiliko da.

Behin prozesua amaituta hurrengo urratsa web orrialdearen gordailua sortzea da. Kasu honetan web orrialdeak /var/www direktorioan gordeko dira. Beraz:

sudo mkdir /var/www/webuser
sudo chown webuser:webuser /var/www/webuser
sudo chmod 755 /var/www/webuser

webuser erabiltzailea SFTP erabiltzaile mugatu da, beraz ez du /var/www direkotorioa atzizeko modurik. Atzipena ahalbidetzeko ezinbestekoa da direktorio binding-a egitea. Lehenik erabiltzaileran home-an www izeneko direkotorioa sortu beharra dago:

sudo mkdir /home/webuser/www

ondoren direktorio biak binding prozesuaz linkatu:

sudo mount /var/www/webuser /home/webuser/www -o bind

horrela erabiltzaileak /var/www/webuser direktorioaren edukia atzigarri izango du /home/webuser/www direktorioaren bitartez. Prozesu hau ordea ez da behin betikoa. Zerbitzaria berabiatzearakoan komando bera exekutatu beharko da berriz ere. Hori dela eta /etc/rc.local script-ean lerro hori gehitzea gomendatzen da (Kasu honetan azken script horretan exekutatzen den azpi-script batean gehitu da /home/myuser/bin/mount-binds.sh-an alegia).

Azkenik, web erabiltzaile askok mysql datu basera atzipena beharrezkoa izaten dute. Horretarako phpmyadmin bezalako tresna bat erabiltzea gomendatze da. Prozesuan honako puntuak izan beharko dira kontuan:

  • Sortutako erabiltzailearen izen eta pasahitza sistemakoaren berak izatea gomendatzen da.
  • Erabiltzaileari baimen global guztiak ezabatu behar zaizkio (zerbitzariko beste edozein datu base atzitu ez dezan).
  • Erabiltzaile izen berbera izango duen datu base berria sortzea.
  • Erabiltzaileari bere datu base propioari beharrezko baimenak ematea.

Atzipen ez onartuak ekiditeko, garrantzi handikoa da sortutako erabiltzailearen baimenak egiaztatzea,

Mugikorretara Egokitutako Web Guneak

Gaur egungo Smartphonen hedapena dela eta, beharrezkoa izaten da web guneak gailu hauetara egokitzea. Bide horretan, lana errazten diguten tresna berriak jaio dira, aipagarrienak honakoak direlarik: jQTouch eta jQuery Mobile. Lehena WebKit koreaz baliatzen da lan egiterakoan, eta bigarrena berriz, bokazio unibertsalagoaz jaioa, HTML5 erabiltzen du oinarri gisara.

Bi liburutegien kasuan garapenak ez du zailtasun handirik eskaintzen, web guneak garatzen ohitua dagoenari behintzat. Eredu gisara, nire web gunearen mugikorrentzako bertsioa prest dagoeneko eta honako helbidean aurkitu dezakezu atzigarri www.mobile.oroitz.dyndns.org.

Facebook-eko Share-a Ajax Web Orrialde Batean

Facebook sare sozialak norberaren horman edukiak argitaratzeko aukera eskaintzen du, horretarako share botoiaz baliatzen delarik.

Web orrialde estatikoetan, share botoiaren txertaketa erraza eta sinplea da. Ajax teknologian oinarritzen diren web orrialdeetan ordea, arazo mordoa agertu daiteke. Share botoia, orrialdearen ¬†“head” atalean aurkitzen diren metadatetan oinarritzen da edukia identifikatu ahal izateko. Ajax-en oinarrituriko orrialdeek ordea, eduki desberdin guztiek buruko (head) berbera konpartitzen dute.

Arazo hau ekiditeko hauek dira jarraitu beharreko pausuak:

  • Lehenik eta behin share botoiaren kodea txertatuko beharra dago. (www.example.com helbidea adibide gisara erabiliko da)
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>
<a name="fb_share" class="facebook_share" share_url="http://www.example.com"></a>
  • Ondoren meta txertaketarako zubi gisara lan egingo duen php kodea idatziko da. Horretarako fbshare.php izeneko fitxategia sortu eta onako kodea txertatu behar zaio.
<?php
	$index = 'index.html';
 
	if (file_exists($index)) {
		$index_content = file_get_contents($index);
 
		$fbmeta = 	"<meta property='og:title' content='" . $_GET['title'] . "' />" .
				"<meta property='og:type' content='blog' />" .
				"<meta property='og:url' content='http://www.example.com' />" .
				"<meta property='og:image' content='http://" . $_GET['image'] . "' />" .
				"<meta property='og:site_name' content='Example Web' />";
 
		$html_content = str_replace("</head>", $fbmeta . "</head>", $index_content);
		echo $html_content;
	}
?>

PHP kode honek, web orrialdearen index.html fitxategia hartu eta “head” atalean behar diren meten txertaketa egiten du. Kontuan izan aurreko kodeko $_GET ¬†parametroak ondorengo puntuan landuko den URL-aren araberakoak direla.

  • Azkenik share botoian ezarriko den “share_url” atributuaren balioa sortu beharra dago. Ikusi daitekeen moduan, php kodean meten baliotzat ezartzen diren balioak, url-an bidalitako parametroak dira. Beraz gure url-ak honelako itxura izan beharko du:
http://www.example.com/fbshare.php?title=[gure_titulua]&amp;image=[gure_preview_irudirako_URLa]

Pausu hauek jarraitu ondoren, erabiltzaile arruntek index.html fitxategia erabiltzen jarraitu ahal izango dute orrialdea bisitatzeko, share eskaerak ordea, fbshare.php fitxategitik bideratuko direlarik.

Esteka interesgarriak:

Share botoiaren txertaketarako dokumentazioa:
http://www.facebook.com/share_partners.php
Adibidea:
http://www.oroitz.dyndns.org/?lang=eu&content=dev