Kanpo Web Erabiltzaileak

Kanpo web erabiltzaile berri bat sortzeko lehen pausua SFTP erabiltzaile mugatu berri bat sortzea da. Adibide honetan webuser erabiltzaile izena erabiliko da.

Behin prozesua amaituta hurrengo urratsa web orrialdearen gordailua sortzea da. Kasu honetan web orrialdeak /var/www direktorioan gordeko dira. Beraz:

sudo mkdir /var/www/webuser
sudo chown webuser:webuser /var/www/webuser
sudo chmod 755 /var/www/webuser

webuser erabiltzailea SFTP erabiltzaile mugatu da, beraz ez du /var/www direkotorioa atzizeko modurik. Atzipena ahalbidetzeko ezinbestekoa da direktorio binding-a egitea. Lehenik erabiltzaileran home-an www izeneko direkotorioa sortu beharra dago:

sudo mkdir /home/webuser/www

ondoren direktorio biak binding prozesuaz linkatu:

sudo mount /var/www/webuser /home/webuser/www -o bind

horrela erabiltzaileak /var/www/webuser direktorioaren edukia atzigarri izango du /home/webuser/www direktorioaren bitartez. Prozesu hau ordea ez da behin betikoa. Zerbitzaria berabiatzearakoan komando bera exekutatu beharko da berriz ere. Hori dela eta /etc/rc.local script-ean lerro hori gehitzea gomendatzen da (Kasu honetan azken script horretan exekutatzen den azpi-script batean gehitu da /home/myuser/bin/mount-binds.sh-an alegia).

Azkenik, web erabiltzaile askok mysql datu basera atzipena beharrezkoa izaten dute. Horretarako phpmyadmin bezalako tresna bat erabiltzea gomendatze da. Prozesuan honako puntuak izan beharko dira kontuan:

 • Sortutako erabiltzailearen izen eta pasahitza sistemakoaren berak izatea gomendatzen da.
 • Erabiltzaileari baimen global guztiak ezabatu behar zaizkio (zerbitzariko beste edozein datu base atzitu ez dezan).
 • Erabiltzaile izen berbera izango duen datu base berria sortzea.
 • Erabiltzaileari bere datu base propioari beharrezko baimenak ematea.

Atzipen ez onartuak ekiditeko, garrantzi handikoa da sortutako erabiltzailearen baimenak egiaztatzea,

ANT Fitxategiak

ANT Fitxategiak Javan, C lengoaian ezagunak diren Makefile-en pareko dira. XML datu errepresentazioan oinarritzen dira eta kodea konpilatu eta exekutagarriak sortzeko jaio ziren. Ala ere, gaur egun, Eclipse bezalako garapen tresnarekin konbinatuz, helburu anitzetarako erabilgarriak dira. Adibide honetan, web gune baten garapenean izan dezaketen erabileretako bat deskribatuko da.

Web garapenean JavaScript eta CSS tresnak erabiltzen direnean, ezin bestekoa da kode-fitxategien tamaina minimizatzea. Orrialdearen deskarga denbora nabarmen murrizten duen teknika honek ordea, pauso nekagarri ugari jarraitzera behartzen gaitu; fitxategiak banan banan minifikatzea alegia.

Beraz lana automatizatzeko ANT bezalako tresna batez baliatzea ezinbestekoa suertatzen da. Minimizazio prozesurako YUI Compresor tresna erabili da. Behin konpresorea gure sisteman instalatuta, honako ANT fitxategia sortzea besterik ez dago:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<project name=”Build” default=”build” basedir=”.”>
<property name=”compressor” location=”C:/Program Files (x86)/YUICompressor/yuicompressor.jar”/>

<target name=”build”>
<property name=”js_src_folder” value=”js/”/>
<property name=”js_dst_folder” value=”js/min/”/>
<property name=”js_dst_file” value=”jquery.all.min.js”/>
<property name=”css_src_folder” value=”css/”/>
<!– Process JavaScript –>
<delete>
<fileset dir=”${js_src_folder}” includes=”*.min.js”/>
</delete>

<exec executable=”java” >
<arg value=”-jar”/>
<arg value=”${compressor}”/>
<arg value=”-o”/>
<arg value=”.js$:.min.js”/>
<arg value=”${js_src_folder}*.js”/>
</exec>
<copy todir=”${js_dst_folder}” overwrite=”true”>
<fileset dir=”${js_src_folder}” includes=”*.min.js”/>
</copy>

<delete>
<fileset dir=”${js_src_folder}” includes=”*.min.js”/>
</delete>
<!– –>

<!– Process CSS –>
<delete>
<fileset dir=”${css_src_folder}” includes=”*.min.css”/>
</delete>

<exec executable=”java” >
<arg value=”-jar”/>
<arg value=”${compressor}”/>
<arg value=”-o”/>
<arg value=”.css$:.min.css”/>
<arg value=”${css_src_folder}*.css”/>
</exec>
<!– –>
</target>
</project>

Fitxategia erabiltzailearen beharretara moldatu dadin, honako baloreak aldatu beharko dira:

 • <property name=”compressor” location=”C:/kokalekua/yuicompressor.jar“/>
 • <property name=”js_src_folder” value=”js/fitxategien/kokaleku/erlatiboa/“/>
 • <property name=”js_dst_folder” value=”js/fitxategien/helburu/erlatiboa/“/>
 • <property name=”css_src_folder” value=”css/fitxategi/kokaleku/erlatiboa/“/>

Oso garrantzitsua da helbide erlatiboak, fitxategiaren hasieran agertzen den <project name=”Build” default=”build” basedir=”.”> propietatearekin batera egoki konfiguratzea.

Moldaketa horiek egin ondoren, fitxategia gorde (Adibidez build.xml izenez) eta Eclipseko proiektuaren erro direktorioan kopiatu. Fitxategia exekutatu nahi izanez gero, ANT fitxategik modura exekutatu beharko da:

ANT Exekuzioa

ANT Exekuzioa

Sortze prozesua amaitzen denean, emaitza bezala, proiektuan aurkitzen diren JavaScript eta CSS fitxategiak automatikoki minimizatuak izango dira.

Esteka interesgarriak:

Firebug Lite

Web guneen garapenean ohikoa da kodearen araztatzea (debugeo) egin behar izatea. Internet Explorer nabigatzailearen zenbait bertsiok ordea, ez dute herramienta espezifikorik eskaintzen lan hori burutu ahal izateko. Kasu horietarako Firebug Lite herraminta erabiltzea gomendatzen da.

Firebug, funtsean Firefox nabigatzailearen araztatze sistemaren instalazio-gabeko bertsioa da. Nahikoa izango da honako kode hau zure web-gunearen kodean txertatzea:

<script type="text/javascript" src="https://getfirebug.com/firebug-lite-debug.js"></script>

Honako argazkian nire web orrialde pertsonalaren gainean egindako froga ikus daitekeelarik:

Firebug Lite IE7-an

Firebug Lite IE7-an

Mugikorretara Egokitutako Web Guneak

Gaur egungo Smartphonen hedapena dela eta, beharrezkoa izaten da web guneak gailu hauetara egokitzea. Bide horretan, lana errazten diguten tresna berriak jaio dira, aipagarrienak honakoak direlarik: jQTouch eta jQuery Mobile. Lehena WebKit koreaz baliatzen da lan egiterakoan, eta bigarrena berriz, bokazio unibertsalagoaz jaioa, HTML5 erabiltzen du oinarri gisara.

Bi liburutegien kasuan garapenak ez du zailtasun handirik eskaintzen, web guneak garatzen ohitua dagoenari behintzat. Eredu gisara, nire web gunearen mugikorrentzako bertsioa prest dagoeneko eta honako helbidean aurkitu dezakezu atzigarri www.mobile.oroitz.dyndns.org.

Mahaigaineko Chrome-a Mugikor Bihurtzen

Mugikorretara bideratutako web-guneen garapenean, maiz beharrezko izaten da mahaigaineko ordenagailuetan orrialdeak testatzea. Horretarako, mugikorreko Chrome nabigatzailea mahaigaineko makinan eskuragarri izateko, honako pausuak jarraitu behar dira:

 • Lehenik eta behin Chrome nabigatzailearen exekutagarriaren “Shortcut” berri bat sortuko dugu.
 • Ondoren, eskuin botoiaz klikatuz, “Properties” aukeratu.
 • Behin aukeren lehioan “Target” balioan onakoa gehituko dugu:
--user-agent="Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1-update1; en-us;) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17"

Aldaketak onartu eta dagoeneko nabigatzailea mugikor formatura moldaturik izango dugu.